Temel Elektrik, Elektronik ve Haberleşme Laboratuvarı: Elektronik Haberleşme Teknolojileri programına ait olan 4 adet Temel Elektronik ve Haberleşme laboratuvarı mevcuttur. Her bir laboratuvar, kullanım amacına göre 20 ile 28 öğrenci aynı anda eğitim görecek şekilde planlanmıştır. Laboratuvarlarda toplam 57 adet deney seti bulunmaktadır. Her bir deney setinde birer adet deney masası, bilgisayar, analog multimetre, sayısal multimetre, sinyal üretici, deney çantası ve modül dolabı mevcuttur. Deney modülleri 4 farklı çeşitte olup 57 adet Elektronik devreler deney seti (Tip 1), 36 adet Sayısal elektronik deney seti (Tip 2), 20 adet Haberleşme deney seti (Tip 3), 36 adet Mikrodenetleyici deney seti (Tip 4) bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda ayrıca 12 adet osilaskop cihazı deneylerimizin gerçekleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Fiberoptik ve Uydu Haberleşmesi Laboratuvarı: Elektronik Haberleşme Teknolojileri programına ait Fiberoptik ve Uydu Haberleşmesi laboratuvarında 5 adet Fiberoptik Haberleşmesi eğitim seti ve 5 adet Uydu Haberleşmesi eğitim seti bulunmakta olup toplam 24 öğrenci kapasitelidir. Fiberoptik Haberleşmesi eğitim setinde, fiberoptik haberleşmesi prensipleri, haberleşme hattının kurulumu, modülasyon ve demodülasyon işlemi konularının incelenmesine ilişkin deneyler gerçekleştirilmektedir. Uydu Haberleşmesi eğitim setinde, temel uydu haberleşmesi prensipleri, haberleşme hattının kurulumu, haberleşme frekansları ve sinyal gürültü oranı deneyleri yapılmaktadır.

Anten ve Mikrodalga  Haberleşmesi Laboratuvarı: Elektronik Haberleşme Teknolojileri programına ait Anten ve Mikrodalga Haberleşmesi laboratuvarında 5 adet Anten eğitim seti, 3 adet Mikrodalga eğitim seti ve 2 adet İletim hattı eğitim seti bulunmakta olup toplam 24 öğrenci kapasitelidir. Anten eğitim setinde, temel anten prensipleri, anten karakteristikleri, antenlerin ışıma diyagramları konularının, 21 farklı verici anten kullanarak incelenmesi ve deneyleri yapılmaktadır. Mikrodalga eğitim setinde, uydu ve radar sistemlerindeki mikro dalgalarının (yüksek frekanslı sinyaller) haberleşmesi ve bu haberleşmede karşılaşılabilecek zayıflatmalar ile ilgili deneyler mevcuttur. İletim hattı eğitim setinde, bir iletim hattın karakteristikleri, zayıflaması, giriş empedans ölçümü, faz kayması ve frekans karakteristiği konularının incelenmesi ve deneylerinin yapılarak kavranmasına ilişkin deneyler yapılmaktadır.

Lehimleme Laboratuvarı: Elektronik Haberleşme Teknolojileri programına ait olan Lehimleme Laboratuvarında 4 adet lehim masası ve seti bulunmakta olup toplam 14 öğrenci kapasitelidir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi ve Elektrik Teknolojisi Programlarında okuyan öğrencilerin lehimleme tekniklerini uygulama yolu ile öğrenmeleri amacı ile hazırlanmıştır. Bu laboratuvarda ayrıca öğrencilerin derslerde ve akademik kollarda tasarladığı elektronik devre ödev ve projeler gerçekleştirilmektedir.